Posted in سبک زندگی

مصرف خودسرانه دارو و بازی با جان خود

داروهای غیرنسخه ای تنها در مواردی اثربخش و بی خطر هستند که به درستی تجویز شوند اما این داروها حتی داروهای گیاهی نیز در صورت…

Continue Reading مصرف خودسرانه دارو و بازی با جان خود